Last updated 2010-05-05

Copyright and Disclaimer Policy

SQUARE

Introduction to SQUARE in Finnish

Laatujärjestelmä peruskorjattavien asuinkerrostalojen energiatehokkaisiin korjausiin

 

Kokemusperäisesti tiedetään, että rakennusten energiatalouden pitkäaikainen parantaminen mahdollista ainoastaan tehokkailla rutiineilla ja ammattilaisten ammattitaidon parantamisen kautta. . Päästäksemme niihin tavoitteisiin peruskorjausprosessin aikana osaaminen, jatkuvuus ja hyvää kommunikaatiota tarvitaan. Dynaaminen ja joustava laatujärjestelmä, jossa on kuvattu systemaattinen peruskorjaustapa ja rakennuskannan kunnossapito tarjoaa tehokaan työkalun pasta näihin tavoitteisin.

 

SQUARE-projekti tavoitteena on kehittää sellainen laatujärjestelmä asuinkerrostalon energiatehokkaaseen ja sisäilmastoa parantavaan korjaukseen.

 

Projektin kesto: Marraskuu 2007 – Huhtikuu 2010

Rahoitus: Euroopan kommission ohjelma (Intelligent Energy Europe, IEE)

Projektin partnerit

 

Energian käyttö – merkittävin ympäristövaikutus

Rakennuksen energiankulutuksella on sen elinkaaren aikana suurin ympäristövaikutus. Siksi rakennusten energiankulutuksen vähentäminen on tärkeintä. Rakennuksen energiankulutukseen vaikuttavat sekä sen vaipan ominaisuudet että rakennuksen tekniset järjestelmät. Nämä puolestaan vaikuttavat rakennuksen sisäilmastoon.

 

Asuinkerrostalojen laajamittainen peruskorjaus

Merkittävien energiansäästöjen aikaansaaminen asuinkerroskannassa edellyttää laaja-alaista ja mittavaa peruskorjaustoimintaa. Tämä tulee toteuttaa systemaattisesti ja ohjatusti. Rakennuksia korjattaessa tulee huomioonottaa useita näkökohtia kuten paikalliset resurssit, kustannukset, rakentamistapa, lainsäädäntö ja rahoitus.

 

Ruotsalainen laatujärjestelmä

Ruotsissa on kehitetty ja sovelluttu sisäilmaston laatujärjestelmää menestyksellisesti jo yli 10 vuoden ajan. Tämä laatujärjestelmä on nyt laajennettu koskemaan myös rakennusten energian käyttöä ja on siten valmis hyödynnettäväksi eri Euroopan maissa.

 

SQUARE projektin toiminta

SQUARE projektin tarkoitus on energiatehokasta ja sisäilmastoa parantavaa asuinkerrostalojen peruskorjaustoimintaa laatujärjestelmän avulla. Laatujärjestelmä sovitetaan paikallisiin ilmasto- ja sosiologisiin olosuhteisiin. Laatujärjestelmän testaus paikallisissa koerakentamiskohteissa on tärkeä osa hanketta. Tavoitteena on pilottikohteilla demonstroida hyviä ratkaisuja eri Euroopan maissa.

 

Projekti sisältää seuraavat osat:

Edistää asuinkerrostalojen energiatehokasta korjaustoimintaa samalla sisäilman latua parantaen. Tätä varten laaditaan laatujärjestelmä.

Levittää tietoa laatujärjestelmästä, käytännön kokemuksia ja tuloksia koerakentamiskohteista projektiin osallistuvista maista.

Nostaa halukkuutta parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja sisäilmaston laatua.

Esitellään ratkaisuja asuinkerrostalojen tehokkaasta energian käytöstä yhdistyneenä uusituvan energian käyttöön.

 

Suomen koekohde

Opiskelija-asuntola on rakennettu 1970. Sijaitsee Oulussa. Lisätietoja Tekniikan Maailma, Rakennusmaailma 7/2008.

 

 

Tietoa suomeksi

Lataa suomenkielinen versio laatujärjestelmästä

Lataa laatujärjestelmän esittely

Lataa laatujärjestelmän esite

Supported by