Last updated 2010-06-30

Copyright and Disclaimer Policy

SQUARE

Introduction to SQUARE in Dutch

Een kwaliteits-systeem voor renovatie van bestaande gebouwen tot energie-efficiente gebouwen

 

Ervaring leert dat energiebesparende maatregelen op lange termijn alleen succesvol zijn als het beheer en gebruik van het gebouw is gebaseerd op efficiente routines en verbeterde competentie van betrokken professionals. Om de gewenste resultaten voor renovatie te bereiken zijn kennis, continuiteit en goede communicatie nodig. Een dynamisch en flexibel kwaliteitssysteem dat de renovatie-aanpak en gebouwbeheer systematisch beschrijft levert een efficient hulpmiddel, waarbij deze aspecten in beschouwing worden genomen.

 

In het SQUARE project is een dergelijk kwaliteitssysteem voor energie-efficiente renovatie voor meergezinswoningen ontwikkeld.

 

Projekt periode: november 2007 – april 2010

Financiering: Europese Commissie (Programma Intelligent Energy Europe, IEE)

Projectpartners

 

Energiegebruik – de belangrijkste milieu impact

Energiegebruik in en door een gebouw heeft de grootste milieuimpact gedurende de levensduur van een gebouw, en het is daarom de belangrijkste post om te reduceren. Het energiegebruik van een gebouw hangt zowel af van de kwaliteit van de gebouwschil als van de toegepaste installaties, die op hun beurt ook de kwaliteit van het binnenmilieu beinvloeden.

 

Grootschalige renovatie van gebouwen

Op het moment dat we significante reductie van het energiegebruik in gebouwen willen bereiken is het belangrijk om in de toekomst grootschalige renovatie van gebouwen op een systematische en gecontroleerde manier uit te voeren. Bij het renoveren van gebouwen moeten vele aspecten meegenomen worden, zoals beschikbare middelen, kosten, bouwtraditie, regelgeving en financiering.

 

Zweeds kwaliteitssysteem

Een voorbeeld van een kwaliteitssysteem voor binnenmilieukwaliteit is ontwikkeld in Zweden en succesvol toegepast in een aantal projecten in de afgelopen tien jaar. Dit kwaliteitssysteem is uitgebreid naar energiegebruik en is nu gereed om te worden toegepast bij het renoveren van gebouwen in verschillende Europese landen.

 

Activiteiten in SQUARE project

Het SQUARE project heeft als ambitie het promoten van energie-efficiente renovatie en een beter binnenmilieu in sociale woningbouw door het gebruik van een kwaliteitssysteem dat is aangepast aan het klimaat en sociologische condities. Een belangrijk onderdeel is het toepassen van het kwaliteitssysteem in pilot-projecten om praktische ervaring op te doen. Het doel is pilot-projecten als goede voorbeelden te demonstreren in verschillende Europese landen.

 

Het project omvat de volgende onderdelen:

Promoten van energie-efficiente renovatie en een beter binnenmilieu in sociale woningbouw, door het toepassen van een flexibel kwaliteitssysteem.

Verspreiden van informatie over het kwaliteitssysteem, praktische ervaringen en resultaten van tenminste vier pilot projecten in deelnemende landen.

Aandacht vergroten voor energie-efficiente renovatie en een beter binnenmilieu.

Presenteren van oplossingen voor efficient gebruik van energie en integratie van duurzame energiebronnen in de sociale woningbouwsector.

 

 

Informatie in het Nederlands

Download presentatie over het QA kwaliteitsbeheer-systeem

Download brochure over het QA kwaliteitsbeheer-systeem

Supported by